Bethina Westerås

Bethina er utdannet dyrepleier ved Nord Universitetet i Bodø, og ble uteksaminert i 2019. Hun har vært hos oss i praksis under utdannelsen sin, og er nå fast ansatt her. Bethina er spesielt interessert i kaniner.