Hans Jakob Myren

Jeg ble veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 1984 og har arbeidet ved Halden Dyreklinikk siden oppstarten i 1995.  Jeg arbeider med hele spekteret av smådyrmedisinen og gjør mye tannbehandlinger.  I tillegg til klinikken gjør jeg tannbehandling på ca. 250 hester i året.  Hjemme koser vi oss med to flotte katter som ble funnet utplassert som unger og innbrakt på klinikken.